Cynllun Gwefan: Cybertyleri

 © Hafren Gwy - BRO 2019

BRO.jpg
SW Welsh_-_English_Logo.png

CYMUNEDAU DYFODOL GWLEDIG

Rhesymeg a Chynllun Rhaglen

Byddwn yn gweithio gyda 20 o gymunedau dethol o'r naw Sir dan sylw. Disgwylir weithio gyda hwy am gyfnod am hyd at dair blynedd ym mhob sir (2 gyfran o 10), gyda chefnogaeth dipyn yn dilyn y cyfnod hwnnw. Bydd pob un o'r cymunedau dethol yn derbyn 2 ddiwrnod o gefnogaeth yr wythnos.

Ein ymagwedd yw galluogi y cymunedau gwledig hyn i ddatblygu ymatebion i faterion, gan roi pobl yn y blaen a gweithio'n greadigol i nodi heriau a chyfleoedd. Fel gyda rhaglenni blaenorol yr ydym wedi bod yn rhan ohono, rydym yn cymeryd datblygu holistaidd, cynaliadwy a dulliau seiliedig ar asedau.

 

Rydym yn bwriadu cydweithio i ychwanegu gwerth at y gwaith y mae sefydliadau lleol a chynghorau eisoes yn ei wneud ac yn meddwl am y modd y gallwn wneud y gorau a'r adnoddau sydd ar gael.
 
Byddwn yn gwerthuso effeithiolrwydd ein hymagwedd wrth i'r rhaglen fynd yn ei flaen, gyda'r dysgu o'r gyfran gyntaf o gymunedau yn hysbysu'r gwaith a wnawn gyda'r ail gyfran. Bydd ein canfyddiadau o'r rhaglen yn cael eu bwydo'n l i lunwyr polisi i helpu i ddatblygu gwell dealltwriaeth o faterion gwledig ac atebion posibl.

Ein 10 Cymuned Cyntaf