Cynllun Gwefan: Cybertyleri

 © Hafren Gwy - BRO 2019

BRO.jpg
SW Welsh_-_English_Logo.png

DOLENNI

Yn isod, byddwn darparu dolenni i rai sefydliadau a rhaglenni allanol - nodwch nad ydym yn gyfrifol am y rhain neu ei cynnwys

Rhaglen Wledig: Grantiau Cymunedol (Cronfa Loteri Fawr yng Nghymru)

Mae'r Gronfa hefyd yn rhedeg cynllun grant i gefnogi prosiectau cymunedol gwledig yn uniongyrchol. Mae'n wahanol i'r rhaglen Dyfodol Gwledig ac mae'n cael ei weinyddu'n uniongyrchol gan y Gronfa.

www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/wales/rural-programme-community-grants

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) 2014-2020

Ariennir y Cynllun Datblygu Gwledig gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) ac gan Lywodraeth Cymru.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/?lang=en

Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig

Mae YDCW yn gweithio i ddiogelu ansawdd ac amrywiaeth holl dirweddau a morluniau Cymru.

www.cprw.org.uk

Arsyllfa Wledig Cymru

Sefydlwyd Arsyllfa Wledig Cymru yn 2003 i ymgymryd ag ymchwil a dadansoddiad annibynnol ar faterion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yng nghefn gwlad Cymru - daeth i ben ym mis Mawrth 2014 ond mae'r safle yn parhau ac mae'n cynnwys gwybodaeth ragorol.

www.walesruralobservatory.org.uk