Cynllun Gwefan: Cybertyleri

 © Hafren Gwy - BRO 2019

BRO.jpg
SW Welsh_-_English_Logo.png

CYSYLLTIADAU CREADIGOL

Y prif nod ein gweithgareddau creadigol oedd cynnwys pobl leol sy'n byw yn ein cymunedau gwledig; i wrando ar eu barn ac eu storïau, ac yn bwysicaf oll, eu dyheadau ar gyfer dyfodol eu cymunedau.

Drwy hyn, rydym yn gobeithio helpu i rymuso a rhoi pobl leol ar y blaen wrth fynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd yn eu hardaloedd.

Fe wnaethom ni alw ein dull ‘stiwdio stori’ a oedd yn ei hanfod yn ofod cymunedol, wedi'i guradu gyda phartner creadigol, lle gallai pobl leol gasglu a theimlo'n gyfforddus, hyderus a gwerthfawr wrth gyflwyno a chyfnewid eu safbwyntiau a'u syniadau.

Agwedd allweddol oedd bod y ‘stiwdios’ wedi'u cynllunio a'u creu trwy weithio gyda phobl a sefydliadau lleol, nid yn unig fel tîm Dyfodol Gwledig a'n partneriaid creadigol, i sicrhau bod perchnogaeth leol yn hanfodol.

Yr amcanion penodol oedd:

  • Darparu a galluogi a pharhau i gydweithio'n barhaus rhwng sefydliadau Lleol
  • Creu cyd-ddealltwriaeth o'r cymunedau: eu gorffennol, eu dyfodol presennol a'u dyfodol
  • Cydnabod syniadau a chyfleoedd newydd ynghyd ag asedau'r ardal i helpu i wireddu'r rheini
  • Dadansoddi'r deunydd a gynhyrchir i lywio prosiectau posibl i gefnogi uchelgeisiau yn y dyfodol ar y cyd â'r       amcan

Cliciwch yn isod I weld beth ddiwyddodd ym mhob lle.

 

Penmachno1.jpg

Stwdio Straeon

Tachwedd 2018

Stwdio Straeon

Tachwedd 2018
 

glantwymyn2.jpg

Stwdio Straeon

Mawrth 2019

IMG_20190119_110049.jpg

Stwdio Straeon

Ionawr 2019

llandysul1.jpg

Stwdio Straeon

Rhagfyr 2018

Stwdio Straeon

Hydref 2018

LlangollenSs13.jpg

Stwdio Straeon

Medi 2018

grosmont1.jpg

Stwdio Straeon

Hydref 2018

sennybridge1.jpg

Stwdio Straeon

Hydref 2018

Story Studio

October 2018

20190126_135008.jpg

Stwdio Straeon

Ionawr 2019